Điều khoản dịch vụ

a) Quy định về tài khoản đăng ký
- Khi đăng ký tài khoản BĐS 4.0 nguời dùng phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về tên, số điện thoại, mật khẩu. Đây là những thông tin vô cùng quan trọng có liên quan tới việc hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng toàn bộ dịch vụ của BĐS 4.0. Khi có những kiện cáo hoặc yêu cầu hỗ trợ sau này liên quan đến tài khoản, chúng tôi chỉ tiếp nhận những trường hợp đã điền đầy đủ và chính xác những thông tin trên. Mọi trường hợp điền thiếu hoặc không chính xác sẽ không được giải quyết.
- Để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản, người dùng sẽ được yêu cầu xác minh bằng mã số được chúng tôi gửi về sđt ngay sau khi người dùng đăng ký thành công. Đây là yêu cầu bắt buộc trước khi người dùng bắt đầu sử dụng tài khoản.
- Mỗi một tài khoản người dùng sẽ có một mật khẩu tự đặt riêng. Mật khẩu này được sử dụng để đăng nhập vào toàn bộ dịch vụ của BĐS 4.0. Người dùng có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Nếu quên mật khẩu người dùng có thể lấy lại qua số điện thoại đã mà người dùng đã đăng ký tài khoản ban đầu.
- Để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản, người dùng sẽ được yêu cầu xác minh bằng mã số được chúng tôi gửi về sđt nếu người dùng muốn thay đổi số điện thoại. Đây là yêu cầu bắt buộc nếu muốn đổi SĐT mới
- Người dùng không được phép để người khác sử dụng hoặc cùng sử dụng tài khoản với mình cho bất kỳ mục đích nào. Nếu phát hiện tài khoản được sử dụng bởi nhiều người, chúng tôi sẽ xử lí theo quy định của BĐS 4.0
- Người dùng không được phép cung cấp, rao bán, chuyển nhượng hay tiết lộ thông tin tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác khi chưa có sự cho phép của BĐS 4.0
- BĐS 4.0 có quyền tạm thời khóa tài khoản hoặc chấm dứt việc sử dụng tài khoản của người dùng khi có sự nghi ngờ về tính chính xác và trung thực từ các thông tin người dùng cung cấp mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người dùng.
- BĐS 4.0 có toàn quyền xóa, sửa chữa hoặc thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của người dùng trong các trường hợp người đó vi phạm những quy định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.
b) Quy định thanh toán
- Người dùng sẽ thanh toán qua các phương tiện được công bố đầy đủ trên website
- Người dùng thanh toán thành công sẽ được kích hoạt gói ngay lập tức
c) Quy định khi tham gia BĐS 4.0
- Tuyệt đối không được phép xâm nhập vào dữ liệu hệ thống máy chủ và các dịch vụ trong hệ thống trái phép dưới mọi hình thức. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản vĩnh viễn cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
- Nghiêm cấm việc sử dụng chung tài khoản từ hai người trở lên. Nếu bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản ngay lập tức
- Không được phép phát tán nội dung bản quyền các dữ liệu trên hệ thống ra bên ngoài dưới mọi hình thức. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản vĩnh viễn và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về việc vi phạm bản quyền.
- Mọi thông tin cá nhân của người dùng sẽ được BĐS 4.0 bảo mật. Tuy nhiên chúng tôi có quyền sử dụng những thông tin mà người dùng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng pháp luật khi được yêu cầu
- Chú ý văn hóa giao tiếp ứng xử trong quá trình sử dụng dịch vụ của BĐS 4.0. Nếu bạn có hành vi xúc phạm lăng mạ người khác dưới bất kì hình thức nào chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của BĐS 4.0
- Nghiêm cấm mọi hành vi bàn luận về các vấn đề phản động chống phá nhà nước, kỳ thị tôn giáo, sắc tốc làm giảm uy tín của BĐS 4.0 dưới bất kì hình thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị khóa tài khoản và xử lý pháp luật khi có yêu cầu từ cơ quan an ninh
- Đối với những sự cố không mong muốn gây ảnh hưởng đến hệ thống dữ liệu chung, người dùng phải chấp nhận những thiệt hại nếu có.
- Chúng tôi có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa những điều khoản dịch vụ trên bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được nêu rõ ngay trên website chính của BĐS 4.0