VIP Bạc

Chỉ từ

100,000 VND/ 1 tháng

• Xem dữ liệu của 1 thành phố lớn bất kì theo lựa chọn

• Xem không giới hạn số lượng tin

• Lọc tin chính chủ theo nhu cầu

• Tặng kèm gói VIP xem khách hàng có tài sản bạc

Được chọn nhiều nhất

VIP Vàng

Chỉ từ

200,000 VND/ 1 tháng

• Xem dữ liệu của tất cả các thành phố

• Xem không giới hạn số lượng tin

• Lọc tin chính chủ theo nhu cầu

• Có thể sử dụng công cụ hỗ trợ nhập file data

• Tặng kèm gói VIP xem khách hàng có tài sản vàng

Theo yêu cầu

Giá

Liên Hệ

•  Xem dữ liệu theo yêu cầu đặc biệt

•  Cung cấp tính năng theo nhu cầu riêng

Vip Bạc

Chỉ từ

100,000 VND/ 1 tháng

• Xem danh sách khách hàng tại 1 thành phố lớn bất kì theo lựa chọn

• Xem không giới hạn số lượng khách hàng

• Lọc khách hàng theo nhu cầu

Được chọn nhiều nhất

VIP Vàng

Chỉ từ

200,000 VND/ 1 tháng

• Xem khách hàng trên toàn quốc

• Xem không giới hạn số lượng khách hàng

• Lọc khách hàng theo nhu cầu

Theo Yêu Cầu

Giá

Liên Hệ

• Cung cấp tính năng theo nhu cầu riêng

• Công cụ sử dụng đặc biệt theo mong muốn